10 / 10
"Todos revivirán en Cristo"

© fot. dzięki uprzejmości Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Duszy Chrystusa Pana (www.duszajezusa.pl)