1 / 9
¡Oh Pan celestial, gran Sacramento, os adoro y os alabo en todo momento!

© Dodokat | Shutterstock