7 / 7
La cúpula terminada.
+

© Fraternité en Irak