3 / 4
Dormición del Convent de Sant Francesc de Palma de Mallorca.

© Gabriel Carrió