20 / 22
Campanario de la Seu Vella

© Dolors Massot - Aleteia