6 / 8
Vidriera, Catedral de Sevilla.
+

© Juanan Ruiz-CC