2 / 8
Vidriera, Catedral de Sevilla.
+

© peribanyez-CC