17 / 20
Iglesia Paraportiani, Mikonos, Grecia, 1425. © Yiannis Papadimitriou / Shutterstock
+

© Yiannis Papadimitriou / Shutterstock