6 / 12
Un pozo en la casa Kowalski en Głogowiec

© Archiwum Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia