4 / 14
Isla de Nakakakenoshima.
+

© Nagasaki Préfecture