2 / 10
Ensuciaron objetos sagrados
+

© @obispadodesanluis