11 / 12
Nuestra Señora de Czestochowa

© fot. Zbiory Sztuki Wotywnej Jasnej Góry