6 / 12
Sant Jordi se venera en Puigverd desde el siglo XIII.

© Ajuntament de Puigverd de Lleida