8 / 12
Altar de la cripta.

© Dolors Massot | Aleteia