7 / 12
Interior de la cripta.

© Dolors Massot | Aleteia