7 / 10
Corpus Christi en Ołtarzew (1995)

© fot. archiwum prywatne ks. Andrzeja Bafeltowskiego