7 / 90

© Fot. Mariusz Cieszewski/Ministerstwo Spraw Zagranicznych