24 / 53
Capilla del Monasterio de Santa Tecla (Siria)
Puerta de la capilla del monasterio de Santa Tecla (Mar Takla), Malula, Siria.
+

© Bernard Gagnon | CC BY-SA 3.0