4 / 18
Ołtarz w kaplicy św. Kingi, fot. EAST NEWS
+