12 / 12
Un entrañable abrazo

© Antoine Mekary | ALETEIA