5 / 16
Madonna del Magnificat, de Sandro Boticelli
+